SlovenčinaEnglishHungarian (informal)
 E-mail

Specification & Performance of Zenair STOL CH801

Špecifikácia a výkony Zenairu STOL CH801

STOL CH 801

SPECIFICATIONS/špecifikácia


PERFORMANCE/ výkony
LYCOMING O360,180HP
WING SPAN/rozpätie
9,55m
TAKE-OFF ROLL/rozjazd 119m
WING AREA/plocha krídla
15,5m sq
MAX LEVEL SPEED/max rýchlosť
178km/h
LENGHT/dĺžka 7,5m
CRUISE SPEED/cest.rýchlosť 169km/h
RUDDER TIP HEIGHT/výška
3,0m
STALL SPEED(flaps down)/ pádová rýchlost-klapky
64km/h
EMTPY WEIGHT/prázdna hmotnosť
522kg
STALL SPEED(flaps up)/pádová rýchlosť-bez klapiek
77km/h
USEFUL LOAD/užitočné zaťaženie
478kg
RATE OF CLIMB/stúpanie 3,7m/s
GROSS WEIGHT/ Max.vzlet.hmotnosť
1000kg
SERVICE CEILING/dostup 4267m
WING LOADING/zaťaženie krídla
62,9kg/sq.m.
ENDURANCE(standard)/výdrž 3hrs
FUEL CAPACITY (wing tanks)/ kapacita nádrží
80kg
ENDURANCE(extended range)/výdrž s veľkými nádržami
6hrs
FUEL CAPACITY (extended tanks)/kapacita nádrží-zvýšená
160kg
RANGE (standard)/ dolet štand.
507km
POWER LOADING/
5,44kg/BHP
RANGE (extended range)/dolet-zvýšený 1015km
CABIN WIDTH 112cm
NEVER EXCEED SPEED/neprekroč. rýchlosť
240km

801-3v1-spec.gif

 
© 2008 AirPal | created by: Alfaweb.sk | email: info.airpal@gmail.com | Vladimír Záborský +421 948 530 792